Občianske združenie Trekker

Sídlo: Rozkvet 2016/38-31, 017 01 Považská Bystrica
Registrácia na MV SR: 23.12.2008, pod číslom VVS/1-900/90-332 84
IČO: 42143110

Predseda združenia: Michal Uriča
Podpredsedovia združenia: Martin Kiripolský, Michal Kiripolský

Kontakt: oztrekker@trekker.sk

Činnosť občianskeho združenia je upravená schválenými stanovami (pdf).

Hlavný cieľ združenia: združovať záujemcov o outdoorové činnosti vykonávané na území Slovenskej republiky a v zahraničí

Aby sme naplnili naše ciele, plánujeme a priebežne realizujeme rozličné aktivity. Ich prehľad si môžete prezrieť v našom Kalendári akcií.